Kelab Doktor Muda

on . Posted in Page

Kelab Doktor Muda merupakan salah satu aktiviti kokurikulum di sekolah rendah.

Ia merupakan sebuah program promosi kesihatan di sekolah (school-based health promotion program) di bawah kelolaan bersama Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Bahagian Kokurikulum & Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Selanjutnya

Copyright © 2012 Kelab Doktor Muda.

Kementerian Kesihatan Malaysia. Hakcipta Terpelihara